NSK Steering Systems Europe – pielęgnacja i modyfikacja

Rabaty nawiązujące stylem do ogrodów japońskich są nieodłącznym wizerunkiem terenów zieleni przed budynkiem Firmy NSK Steering Systems Europe. Jesienna pielęgnacja obejmowała wyczyszczenie roślin z uschniętych pędów, odchwaszczenie oraz strzyżenie.

Niewielką modyfikację przeszły pasy rabat przed głównym wejściem do budynku. Zamiast uschniętych traw posadzone zostały różaneczniki w odmianie ‚Scarlet Wonder’ osiągające do 60 cm wysokości oraz kwitnące jesienią wrzosy. W pozostałych rabatach zostały dodane akcenty purpurowego klonu palmowego, które po kilku latach rozkrzewią się i wypełnią puste przestrzenie.

Ostatnim etapem było nawiezienie roślin nawozem z ograniczoną dawką azotu, zaś ze zwiększoną ilością fosforu (nawozy azotowe przeznaczone są do stosowania w sezonie wegetacyjnym, ponieważ powodują pobudzenie i wzrost rośliny, fosforowe natomiast pomagają roślinie przetrwać niesprzyjające warunki zimowe, czyniąc je bardziej odpornymi).