NSK – założenie trawnika z rolki i drogi żwirowej, 900 m2 trawy, 400 m2 nawierzchni