Szpaler drzew w Jaczkowie (gm. Czarny Bór)

W Jaczkowie przy drodze gminnej zrealizowaliśmy ciąg nasadzeń złożony ze 180 brzóz brodawkowatych. Szpaler powstał w odległości maksymalnej od drogi, zgodnie z wyznaczeniem granic działek.