Inwentaryzacja i analizy dendrologiczne

 

Inwentaryzacje dendrologiczne stają się niezbędne w procesie inwestycji czy modernizacji istniejących terenów. Obejmują one określenie składu gatunkowego, wymiarów, lokalizacji, a także określenia stanu zdrowotnego, uszkodzeń czy deformacji. Przygotowujemy także propozycje i projekty nasadzeń zastępczych, które stają się zamiennikiem roślin usuniętych.

Inwentaryzacja może zawierać opinię świadczącą o możliwości zachowania poszczególnych drzew, argumentując ich stan zdrowotny, otoczenie, planowane inwestycje i prace ziemne.