„Ogród wiecznej pamięci” – cmentarz w Karlsruhe

Park i cmentarz miejski w jednym – takie rozwiązanie można zobaczyć w niemieckiej miejscowości Karlsruhe. Budowa nowego miejsca pochówku zmarłych wynikała z braku miejsc w historycznym centrum miasta. W roku 1874 otworzono nowy cmentarz. Ideą nowo powstałego miejsca jest hasło „Ogród wiecznej pamięci”, co w połączeniu z zastanym cennym ukształtowaniem i elementami flory przybrało charakter ogrodowo-parkowy.

Główną osią cmentarza jest aleja platanowo-jaworowa, która swobodnie rozdziela poszczególne kwatery. Pojawia się tutaj wiele cennego drzewostanu, ozdobnych krzewów, rzeźb i małej architektury. Wszystkie te elementy mają na celu zmusić odwiedzających do refleksji nad życiem i przyrodą, która przemija.

W najnowszej części cmentarza zaprojektowano sztuczny wodospad i suchy strumień, który meandruje pomiędzy kwaterami, kończąc swój bieg w stawie, urozmaiconym w mostki, wielkie głazy oraz roślinność wodną. W tej części cmentarza pomniki nagrobne przypominają raczej rabaty aniżeli groby. Dominują tutaj rośliny, rzeźby oraz detale rzemieślnicze.

Na pierwszy rzut oka miejsce to nie przypomina znanego nam w Polsce cmentarza. Kamień nagrobny jest na drugim planie. Z obiektów architektorniczych na terenie nekropolii można wyróżnić budynki gospodarcze zaprojektowane na styl łuków triumfalnych, krypty w stylu renesansowym oraz krematorium w stylu neoromańskim. Warto dodać, że nad każdym grobem a raczej rabatą przy grobie czuwa miejski ogrodnik, który wymienia rośliny rabatowe oraz pielęgnuje je każdego dnia.

P. S.